Купуваме метал от мазета и изби. Товарим и изнасяме от адрес. Идваме на място в уречен ден и час. Товарим в собствен транспорт и от място. Разполагаме с хора и…
Още....