Колкото и да е голяма парната инсталация което сте решили да премахнете след изнасянето на радиаторите за нас не е притеснително тъй като ние ще си я нарежем на място…
Още....