Изкупуваме метални сандъци от всякакъв вид, големина и тегло. Идваме на място в уречен ден и час. Товарим в собствен транспорт и от място. Разполагаме с хора и транспорт. Връзка…
Още....