Скрап Депо е нова компания с основна дейност търговия с черни и цветни метали.От самото си създаване насетне ние развиваме и разширяваме дейността си в тази сфера по максимално екологичен начин.

Ние,както личи и по името ни се занимаваме с изкупуване на всякакви метали,рециклиране и оползотворяване на излезли от употреба техника,автомобили и електроника.

В основата ни стои желанието да предложим качествени услуги на нашите клиенти в името на общ просперитет и чиста околната среда. За успешното изпълнение на тази мисия, изкупувайки вашите метали,техника и електроника, подхождаме към работата си с ентусиазъм, коректност и професионализъм и осъзнаваме отговорността си за бъдещето на природата.